Logo

Szkolenie: Zadania komisji rewizyjnej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Dostępne terminy i lokalizacje

  • Miejsce: Lublin

    Data: 20 Gru 2018/Cz

    Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

    Elektroniczny zapis aktywny do: 13 Gru 2018/Cz

    Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 290,00zł(356,70zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Radni - członkowie komisji rewizyjnych rad gmin, powiatów i województw oraz pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za obsługę komisji rewizyjnych.

Cele i korzyści ze szkolenia

Przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy na temat zadań i sposobów ich wykonywania stojących przed członkami komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Tematyka

1. Zadania kontrolne organu stanowiącego wobec organu wykonawczego, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy
2. Zadania i formy działalności komisji rewizyjnej
3. Uprawnienia radnych członków komisji rewizyjnej
4. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez komisję rewizyjną
5. Instytucja absolutorium i zadania komisji rewizyjnej w procedurze podejmowania decyzji w sprawie
absolutorium dla organu wykonawczego
6. Procedura rozpatrywania skarg na zarząd/wójta i na kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych oraz zadania komisji rewizyjnej w tym zakresie.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.

Kalendarz szkoleń