Logo

Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 250,00zł(307,50zł z VAT)

Czas trwania: 6h

Kategoria: Księgowość, kadry, płace

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

pracownicy działów kadr, działów socjalnych, działów księgowości,
kierownicy zakładów
przedstawiciele związków zawodowych

Szkolenie prowadzi

Sławomir Maciejewski - doktor nauk prawnych, znakomity praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie jako wykładowca licznych szkoleń z zakreu prawa, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca WSPiA w Lublinie

Cele i korzyści ze szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami tworzenia i rozliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Tematyka

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - istota i funkcje.

2. Obowiązek tworzenia funduszu świadczeń socjalnych - zwolnienia wynikające z obowiązującego prawa.

3. Urlop wypoczynkowy - istota, prawo do urlopu i jego wysokość.

4. Świadczenie urlopowe - jako rodzaj świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

5. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

6. Zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Zasady obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym zakładzie pracy.

8. Zasady ustalania wysokości odpisu podstawowego - zwiększenie i zmniejszenie odpisu.

9. Zasady ustalania i przedmiot regulacji regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

10. Zasady korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - katalog osób uprawnionych do korzystania ze środków w/w funduszu.

11. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem - a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.