Logo

Szkolenie: Zapobieganie i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 320,00zł(393,60zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- Udział w szkoleniu,
- Materiały szkoleniowe,
- Serwis kawowy,
- Lunch,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

właściciele i pracownicy biur rachunkowych
kancelarie doradztwa podatkowego
podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane
do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach.

Szkolenie prowadzi

Radca prawny i doradca podatkowy, praktyk prowadzący kancelarię prawną obsługującą wiele spółek prawa handlowego, posiadający praktykę zawodową w EMSLEYS SOLISTORS LEEDS, doświadczony wykładowca Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacji OIC Poland.

Tematyka

1. Organy właściwe, instytucje obowiązane i jednostki współpracujące
organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
jednostki współpracujące - katalog instytucji, zadania i procedura wewnętrzna
instytucje obowiązane - katalog instytucji

2. Istota i geneza pojęcia prania pieniędzy
akty prawne odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
międzynarodowe
krajowe
pojęcie prania pieniędzy
fazy prania pieniędzy
lokowanie
maskowanie
integracja

3. Istota pojęcia terroryzmu i finansowania terroryzmu
pojecie terroryzmu
pojęcie finansowania terroryzmu
źródła finansowania terroryzmu
dystrybucja środków

4. Rola podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy.

5. Nowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie rejestracji i przekazywania informacji do GIIF
stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego poprzez identyfikację klientów
prowadzenie bieżącego monitoringu transakcji (analiza i typowanie)
rejestracja transakcji podejrzanych
przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach
procedura wewnętrzna
szkolenia
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie
wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie

6. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód) przepisów ustawy i aktów wykonawczych.
zasady dotyczące kontroli instytucji obowiązanych (podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawódd)
obowiązki instytucji obowiązanych (podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód), uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli

7. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania
praniu pieniędzy
rozszerzeniu katalogu instytucji uprawnionych do kontroli instytucji obowiązanych
rodzaje karalnych naruszeń ustawy oraz kary


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.