Logo

Szkolenie: Zarządzanie procesem magazynowym

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 648,00zł(797,04zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Logistyka

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • konsultacje indywidualne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie prowadzi

Doświadczeni trenerzy, konsultanci, doradcy, praktycy. Od 1997 roku nieprzerwanie prowadzą wysoko oceniane otwarte szkolenia i dedykowane warsztaty dla przedsiębiorstw z zakresu logistyki, logistycznej obsługi klienta i tematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Specjaliści w zakresie logistyki, logistycznych systemów informacji, zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw. Posiadają doświadczenie praktyczne związane z analizą funkcjonowania systemów logistycznych. Przedstawiciele kierownictwa - uczestniczyli w pracach nad rozwijaniem systemu jakości ISO 9000:2000. Uczestniczyli w pracach doradczych na rzecz przedsiębiorstw. Pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorzy licznych publikacji z zakresu logistyki i zarządzania.

Cele i korzyści ze szkolenia

 • Poznanie współczesnej koncepcji logistyki oraz jej wpływu na organizację działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania magazynu
 • Poznanie możliwości kształtowania procesu magazynowego z uwzględnieniem zasad logistyki (optymalizacja procesów magazynowych w krótkim i długim okresie czasu)
 • Omówienie i poznanie sposobów klasyfikacji i szacowania kosztów logistycznych; omówienie podstaw rachunku kosztów logistycznych w magazynowaniu wraz z metodą Activity Based Costing
 • Przedstawienie przykładów nowoczesnych rozwiązań w zakresie składowania towarów (benchmarking)
 • Zapoznanie uczestników warsztatów z metodami zarządzania zapasami, z potencjalnym wpływem zarządzania zapasami i ich klasyfikacji na rozmieszczenie towarów w magazynie (z uwzględnieniem różnych kryteriów, przygotowaniem do reorganizacji funkcjonowania magazynu w łańcuchu dostaw).

Forma szkolenia

dyskusja, zadania indywidualne i grupowe, burza mózgów, mikrowykłady, prezentacje, analiza przypadków, podejście oparte na analizie porównawczej benchmarkingu dowolnych wzorców, animacje i filmy instruktażowe. Warsztaty prowadzone w formie interaktywnej

Tematyka

 1. Rola magazynu w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw
  1. Funkcje magazynu w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw
  2. Wpływ na koszty dostaw
  3. Uwzględnienie koncepcji logistyki w planowaniu działalności magazynu
 1. Gra symulacyjna związana z optymalizacją wielkości zapasów w magazynie i kosztów dostaw
 1. Zarządzanie magazynem

- Koszty procesów magazynowych, kryteria ich wyodrębniania, określanie budżetu magazynowego
- Zasady tworzenia rachunku kosztów przy uwzględnieniu decyzji w sferze magazynowaniaii.
- Kryterium kosztów stałych i zmiennych w magazynowaniu

- Kryterium kosztów rodzajowych w magazynowaniu

- Activity Based Costing jako metoda rozliczania kosztów pośrednich w magazynowaniu

 1. Decyzje magazynowe typu make or buy, outsourcing usług magazynowych, ocena jakości działalności magazynowej
 2. Kryteria oceny przy wyborze magazynu własnego i obcego
 3. Zestaw przykładowych mierników związanych z analizą działań w sferze gospodarki magazynowej
 4. Planowanie działania magazynu. Program magazynowy
 1. Proces magazynowy i kształtowanie przepływu produktów
  1. Proces magazynowy i jego fazy
  2. Wskazanie elementów różnicujących analizę procesu w przypadku magazynu istniejącego i projektowanego
  3. Analiza wybranych możliwości projektowania przepływu w magazynie w zależności od rozwiązań architektonicznych budowli, położenia na działce, przyjętej koncepcji organizacji wnętrza magazynowego,

i. w tym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

 1. Zbiory danych niezbędnych do projektowania magazynu i ich relacje

i. W tym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

 1. Czynności w fazie przyjęć i organizacja działań magazynowych
  1. Podstawowy schemat przebiegu czynności w trakcie przyjęcia produktów
  2. Urządzenia pomocnicze przeznaczone do prac przy przyjęciu towaru i wpływ na efektywność procesu
  3. Pomiar efektywności prac przy przyjęciu
  4. Dokumentacja magazynowa związana z przepływem informacji przy przyjęciu towaru do magazynu
 1. Składowanie produktów
  1. Metody lokowania produktów na powierzchni składowej
  2. Typowe urządzania stosowane w składowaniu produktów
  3. Wyznaczanie modułów magazynowych główne zasady
  4. Wyznaczanie powierzchni pod produkty w powiązaniu z cyklami dostaw
  5. Przykładowe elementy związane z oceną efektywności składowania
  6. Mierniki stosowane w ocenie powierzchni składowej
  7. Informacja związana z dokumentacją przy składowaniu produktów
 1. Kompletacja
  1. Rodzaje kompletacji
  2. Powiązanie sposobu składowania i kompletacji
  3. Organizacja sposobu kompletacji produktów (zasady kompletacji, metody kompletacji [człowiek do towaru, towar do człowieka, kompletacja automatyczna, manualna]
  4. Wydawanie produktów i wysyłka
  5. Przykładowe modelowe ujęcie procesu komisjonowania
  6. Komisjonowanie a zasady wydawania towarów (FIFO, LIFO, FEFO)
  7. Przykładowe założenia i przykłady dotyczące komisjonowania
 1. Wysyłka
  1. Dokumentacja do wysyłki

b. Elementy wpływające na planowanie dostaw z magazynu (m. in. zgłąszane zapotrzebowanie, gotowość kompletacyjna, ładowność pojazdów, czas transportu, czynniki losowe)

 1. Wyznaczanie tzw. okien czasowych w oparciu o analizę cyklu realizacji dostawy
 2. Problematyka opakowań zwrotnych w magazynowaniu główne zagadnienia
 1. Przykłady nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań w systemach magazynowych
  1. Systemy bazujące na logistycznej zasadzie przepływu
  2. Przykłady powiązania systemów składowania i wyposażenia magazynowego

10. Przykłady systemów informacyjnych i luk w przepływie informacji w magazynowaniu


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.