Logo

Szkolenie: Zarządzanie produkcją – lean manufacturing

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 530,00zł(651,90zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

pracownicy odpowiedzialni za organizację produkcji,
pracownicy odpowiedzialni za aktywności logistycznych
pracownicy odpowiedzialni za realizację polityki jakości przedsiębiorstw

Cele i korzyści ze szkolenia

1. Zapoznanie się z najbardziej efektywnymi współcześnie, narzędziami i technikami zarządzania przedsiębiorstwem Lean Manufacturing, oraz przećwiczenie nabytej wiedzy w praktyce.
2. Wdrożenie uczestników w wykorzystanie związanych z Lean Manufacturing narzędzi i technik oraz przygotowanie uczestników do praktycznego wykorzystania narzędzi i technik Lean Manufacturing we własnym środowisku zawodowym.

Tematyka

1. Historia i geneza Lean Manufacturing
2. Definicja Lean Manufacturing i pokazanie różnic pomiędzy zarządzaniem Lean a tradycyjnym (funkcjonalnym)
3. Podstawowe pojęcia Lean Manufacturing - omówienie słowniczka pojęć
4. Narzędzia i techniki Lean Manufacturing:
 • Komórkowa organizacja aktywności firmy
 • Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie
 • Just In Time
 • Redukcja strat/odpadów (muda)
 • Standaryzacja
 • TPM (Total Productive Maintenance)
 • VSM (mapowanie strumienia wartości)
5. Omówienie pozostałych narzędzi Lean Manufacturing:
 • 5 S
 • SMED
 • Poka Yoke
 • Kanban
 • Six Sigma
6. Warsztaty
7. Przewodnik wprowadzania narzędzi Lean Manufacturing w przemyśle.
8. Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw:
 • Rola integracji w łańcuchu dostaw: z klientami, z dostawcami
 • Różnice w wykorzystaniu Lean Manufacturing pomiędzy dyskretnymi i ciągłymi systemami wytwarzania
9. Analiza case studies - warsztaty

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.