Logo

Szkolenie: Zarządzanie projektami unijnymi oraz księgowość projektowa

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 500,00zł(615,00zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Unia Europejska

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Iwona Niedojadło - długoletnia praktyczka w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, prowadząca szkolenia i doradczyni m.in. z zakresu zdobywania środków i rozliczania projektów z UE przez instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Właścicielka instytucji szkoleniowej Muster-in - jako firma pozyskuje środki i realizuje projekty w ramach POKL. Certyfikowana trenerka Narodowego Centrum Kultury w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i europejskich oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Od 2008 roku prowadzi szkolenia i doradztwo na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w zakresie przygotowania, zarządzania i rozliczania wniosków dofinansowanych z funduszy europejskich. Certyfikowana coach ICF.

Tematyka

  1. Polityka rachunkowości projektu - księgowe zasady rozliczania funduszy unijnych,
  2. Jak ewidencjonować poszczególne etapy realizacji projektu?
  3. Jak przygotować się do kontroli realizacji projektu?
  4. Odpowiedzialność zarządu i głównego księgowego w świetle ustaw: ustawy rachunkowości i ustawy o finansach publicznych za nieprawidłowości powstałe w trakcie realizacji projektu,
  5. Konstrukcja prawidłowo sporządzonego budżetu projektu,
  6. Rozliczanie projektu, zmiany w wydatkach w budżecie,
  7. Zasady kwalifikowalności wydatków w EFRR i EFS,
  8. Sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdania.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.