Logo

Szkolenie: Zarządzanie zapasami - metody redukcji kosztów

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 890,00zł(1 094,70zł z VAT)

Czas trwania: 14h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

- Kierownicy i specjaliści działu logistyki
- Kierownicy i specjaliści działu zaopatrzenia/zakupów
- Kierownicy i specjaliści działu planowania produkcji
- Kierownicy i specjaliści działów dystrybucji, sprzedaży, transportu
- Specjaliści realizujący zadania planowania i dostaw w sieciach handlowych/dostaw
- Przedstawiciele handlowi
Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy osoby chcące odświeżyć lub pogłębić swoją wiedzę.

Szkolenie prowadzi

Doświadczeni trenerzy, konsultanci, doradcy, praktycy. Od 1997 roku nieprzerwanie prowadzą wysoko oceniane otwarte szkolenia i dedykowane warsztaty dla przedsiębiorstw z zakresu logistyki, logistycznej obsługi klienta i tematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Specjaliści w zakresie logistyki, logistycznych systemów informacji, zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw. Posiadają doświadczenie praktyczne związane z analizą funkcjonowania systemów logistycznych. Przedstawiciele kierownictwa - uczestniczyli w pracach nad rozwijaniem systemu jakości ISO 9000:2000. Uczestniczyli w pracach doradczych na rzecz przedsiębiorstw. Pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorzy licznych publikacji z zakresu logistyki i zarządzania.

Cele i korzyści ze szkolenia

Przedstawienie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania zapasami, redukcji kosztów utrzymania zapasów i ich zamawiania, związku sfery zarządzania zapasami i logistycznej obsługi klienta (zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi logistycznej), poznanie zasad związanych z kalkulacją kosztów zapasów, nabycie umiejętności analizy i oceny stopnia wykorzystania zapasów w przedsiębiorstwie

Tematyka

I. Ogólne zasady związane z zarządzaniem zapasami w przedsiębiorstwie
1. Wpływ procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w przedsiębiorstwie na poziom i politykę zapasów. Wybrane przykłady
2. Konflikty kosztów w sferze zapasów na tle procesów zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją w przedsiębiorstwie
Organizacja działań a poziom zapasów utrzymywanych w przedsiębiorstwie
Systemy wynagradzania pracowników a poziom zapasów
Poziom zapasów a sprzedaż i koszty obsługi klienta
II. Koszty zapasów w przedsiębiorstwie
1. Główne grupy kosztów zapasów
Koszty zamawiania zapasów
Koszty utrzymania zapasów
Koszty braku zapasów
2. Koszty zapasów a koszty logistycznej obsługi klienta
3. Sposoby szacowania kosztów zapasów
III. Gra symulacyjna dotycząca kosztów i planowania dostaw związanych z zapasami i określaniem wielkości zamówienia
1. Przeprowadzenie symulacji
2. Omówienie symulacji
IV. Charakterystyka zapasów w przedsiębiorstwie
1. Podstawowe decyzje dotyczące zapasów w systemie przedsiębiorstwa
2. Funkcjonalna klasyfikacja zapasów
3. Klasyfikacja zapasów wg cenności dla produkcji i sprzedaży
4. Klasyfikacja ABC i jej rozwinięcie; selektywne zamawianie produktów
5. Sterowanie zapasami:
Zmienność zapotrzebowania i koncepcja cyklu realizacji zamówień
Rola zapasu bezpieczeństwa
Metody ssania i pchania zapasów
6. Szczególne przypadki stosowania metod zarządzania i sterowania zapasami
Wielkość zamawiana i przykład wyboru transportu oraz zniżek w stawkach przewozowych
Uwzględnianie kosztu braku zapasów
Rabaty cenowe przy zamawianiu określonej partii produktów
Utrzymywanie zapasów na dwóch szczeblach systemu dostaw; rozlokowanie w wielu miejscach
VI. Kompleksowe zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. Koncepcje i systemy MRP i JIT w zarządzaniu zapasami
1. Rola procesów zaopatrzenia materiałowego dla produkcji - wpływ na koszty i ciągłość produkcji
2. Narzędzia analizy i przykładowe podejścia do usprawniania procesów zaopatrzenia
3. System MRP - ich koncepcja i istota, zasady tworzenia, analiza przykładu.
4. Elementy koncepcji i systemów MRP/DRP (LRP)
5. Systemy JIT - rola i wpływ na kształtowanie zapasu. Omówienie głównych zasad i elementów kształtowania systemu JIT pod kątem zarządzania zapasami.
6. Logistyka szybkiego reagowania (Quick Response Logistics) - koncepcja cyklu składania i realizacji zamówień oraz możliwości wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu zapasami. Aspekty i rozwiązania oparte o planowanie i czas realizacji zadań i czynności logistycznych
Interaktywne warsztaty z wykorzystaniem analizy przypadków, burzy mózgów, dyskusji moderowanej, indywidualnego rozwiązywania przykładów, wykonywaniem zadań zespołowych, arkusza kalkulacyjnego, mikro wykładów, prezentacji multimedialnych.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.