Logo

Szkolenie: Zasady organizacji robót publicznych i prac społecznie użytecznych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 299,00zł(367,77zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Praktyk, wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, współorganizator jednego z powiatowych urzędów pracy po reformie samorządowej z 1999 roku. Absolwent studiów z zakresu politologii, finansów publicznych, integracji europejskiej. Menedżer, posiada licencję zawodową pośrednika pracy I stopnia i doradcy zawodowego I stopnia. Aktualnie kieruje pracą zespołu zajmującego się wszystkimi usługami i instrumentami rynku pracy. Jako Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej nadzoruje i koordynuje pracę 20 osobowego zespołu. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń z wieloletnim doświadczeniem.

Tematyka

1. Współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej celem aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.
2. Zasady organizacji pracy dla osób będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
3. Zadania podmiotów organizujących prace dla osób bezrobotnych.
4. Warunki refundacji.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.