Logo

Szkolenie: Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 390,24zł(480,00zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Administracyjno-biurowe

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

Udział w szkoleniu,
Materiały szkoleniowe,
Serwis kawowy,
Lunch,
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu obsługi sekretariatu, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zasobów stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazu akt w pracy sekretariatów administracji publicznej.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy z zakresu zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, wykazu akt w pracy sekretariatów administracji publicznej.

Tematyka

  1. Instrukcja kancelaryjna jako najważniejszy normatyw

- systemy kancelaryjne

- podział instrukcji kancelaryjnej

- regulacja instrukcji kancelaryjnej

2. Rzeczowy wykaz akt

3. Instrukcja archiwalna

4. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.