Logo

Szkolenie: Zastosowanie Prawa Zamówień Publicznych w ramach Programów Operacyjnych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 290,00zł(356,70zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Zamówienia publiczne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Absolwentka plitologii UMCS, praktyk z zakresu szkoleń dotyczących projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń.

Tematyka

 • Prawo Zamówień Publicznych w nowym okresie programowania;
 • Regulacje prawne;
 • Zasady zamówień publicznych;
 • Zasady odpowiedzialności za naruszenie
 • dyscypliny finansów publicznych;
 • Kary za naruszenie ustawy zamówień publicznych oraz ich wymiar, korekty finansowe w ramach projektów;
 • Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar;
 • Kwoty progowe Kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
 • Zasady uzupełniania dokumentów w zamówieniach publicznych;
 • Tryby udzielania zamówień publicznych;
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego;

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.