Logo

Szkolenie: Zawodoznawstwo w pracy pośrednika, doradcy zawodowego oraz specjalisty do spraw rozwoju zawodowego w praktyce. Zasady kwalifikowania i charakterystyki zawodów

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 299,00zł(367,77zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla realizatorów usług w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń: doradców zawodowych, pośredników pracy , specjalistów do spraw rozwoju zawodowego.

Szkolenie prowadzi

Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia związany z realizacją usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Doświadczony wykładowca akademicki w zakresie przygotowania i przedstawienia studentom treści dydaktycznych z tematyki: metodyki poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, teorii doskonalenia zawodowego, elementów marketingu i promocji oraz profesjonalnego wykonywania zadań na stanowisku pośrednika pracy- warsztat pośrednika pracy. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń.

Tematyka

I. Podstawowe terminy z obszaru zawodoznawstwa
II. Praktyczny przykład - standard kwalifikacji zawodowych dla specjalności zawodowych
III. POMOC PRACODAWCY - PRAKTYCZNE ASPEKTY
1. Charakterystyka kandydatów, czyli jak dokładnie opisać profil stanowiska, by dobrać właściwe osoby.
2. Etapy rekrutacji - określenie kryteriów wyboru właściwych pracowników etapy rekrutacji, wybór narzędzi. Profesjonalne techniki zadawania pytań - formułowanie pytań otwartych jako efektywna metoda rekrutacji, testy rekrutacyjne - przykłady, korzyści wynikające ze stosowania testów w rekrutacji, kto jest uprawniony do przeprowadzania testów. Jak znaleźć właściwy test. Najczęstsze błędy popełniane przy rekrutacji, ze szczególny uwzględnieniem błędów w postrzeganiu i ocenie, rozwój zawodowy pracodawcy oraz pracowników - narzędzia i techniki pozwalające na dokładne szkolenia jako system motywacyjny w firmie.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.