Logo

Kurs: ABC Przedsiębiorczości – jak założyć i prowadzić własną firmę?

Dostępne terminy i lokalizacje

  • Miejsce: Lublin

    Zapisy: Prosimy o kontakt telefoniczny

    Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 504,07zł(620,00zł z VAT)

Czas trwania: 40h

Kategoria: Administracyjno-biurowe

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Cena obejmuje

  • Udział w szkoleniu,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Serwis kawowy,
  • Lunch,
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dla kogo?

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy poznają zasady zakładania, prowadzenia i zasady rozliczeń działalności gospodarczej. Nauczą się zasad marketingu, reklamy oraz dowiedzą się z jakich zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej będą mogli skorzystać.

Tematyka

1. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

2. Podatki: od towarów i usług (pojęcie, przedmiot i zakres opodatkowania), akcyzowy (pojęcie, przedmiot i zakres opodatkowania), dochodowy od osób fizycznych i prawnych

3. Ubezpieczenia społeczne prawa i obowiązki

4. Księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

5. Biznes plan konstrukcja i zasady opracowania

6. Komunikacja marketingowa promocja i reklama

7. Źródła finansowania przedsiębiorstw pozyskiwanie środków

Dodatkowo 2 godz. doradztwa odpowiadającego indywidualnym potrzebom uczestników


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.