Logo

Kurs: ABC zamówień publicznych – warsztaty dla początkujących

Dostępne terminy i lokalizacje

 • Miejsce: Lublin

  Zapisy: Prosimy o kontakt telefoniczny

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 975,61zł(1 200,00zł z VAT)

Czas trwania: 45h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Cena obejmuje

 • Udział w szkoleniu,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Serwis kawowy,
 • Lunch,
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dla kogo?

Zajęcia przeznaczone są dla osób nieposiadających przygotowania teoretycznego bądź praktycznego, zainteresowanych pozyskaniem praktycznych umiejętności z zakresu zamówień publicznych.

Cele i korzyści ze szkolenia

W ramach zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych. Poznają praktyczne aspekty regulacji prawnych oraz zasad udzielania zamówień publicznych na podstawie aktualnego stanu prawnego.

Tematyka

 1. Zasady udzielania Zamówienia wprowadzenie
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia
 3. Zasady udzielania zamówień publicznych
 4. Tryb udzielania zamówień publicznych
 5. Postępowanie w poszczególnych trybach
 6. Specyfika postępowania o udzielanie zamówień na roboty budowlane
 7. Wybór najkorzystniejszej oferty
 8. Dokumentowanie postępowań
 9. Środki ochrony prawnej
 10. Kontrole zamówień publicznych
 11. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.