Logo

Szkolenie: Akademia kontroli zarządczej w administracji samorządowej - wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie zarządzania ryzykiem

Dostępne terminy i lokalizacje

  • Miejsce: Zakopane

    Zapisy: Prosimy o kontakt telefoniczny

    Zakw. wliczone w cenę: Tak

Cena: 1 699,00zł(2 089,77zł z VAT)

Czas trwania: 18h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- 3 noclegi i wyżywienie w hotelu o wysokim standardzie,
- serwis kawowy,
- imprezy towarzyszące,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, skarbnicy, sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, główni księgowi jednostek organizacyjnych.

Szkolenie prowadzi

Ekonomista specjalizujący się w organizacji i zarządzaniu oraz metodologii prowadzenia kontroli zarządczej. Praktyk w zakresie jej wdrażania i prowadzenia. Od dziesięciu lat zatrudniony w kontroli wewnętrznej administracji publicznej. Autor praktycznych poradników związanych z kontrolą zarządczą oraz licznych artykułów prasowych związanych z finansami publicznymi.

Cele i korzyści ze szkolenia

Kontrola zarządcza jest nowym sposobem dla zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego w jednostkach sektora finansów publicznych zawartym w ustawie
o finansach publicznych z 2009 r.
Celem szkolenia jest:
1) określenie zasad ustalania celów i zadań, czyli planowania działalności jednostki oraz sporządzania sprawozdania z ich realizacji,
2) dokonanie samooceny sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej,
3) omówienie metodyki prowadzenia kontroli zarządczej oraz jej standardów łącznie z omówieniem wytycznych Ministra Finansów w zakresie samooceny kontroli zarządczej:
a) ocena stanu kontroli zarządczej,
b) składanie zastrzeżeń,
c) przykłady składanych zastrzeżeń,
4) zasady sporządzania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej (zadanie o charakterze fakultatywnym w administracji samorządowej),
5) różne metody analizy ryzyka w administracji samorządowej związanego z osiąganiem celów i zadań jak również procesów wewnętrznych.

Tematyka

1. Definicja i cele kontroli zarządczej zawarte w ustawie o finansach publicznych z 2009 r. i ich omówienie - administracja efektywnościowa (rezultatu).
2. Kontrola finansowa jako element kontroli zarządczej. Omówienie wytycznych zawartych
w ustawie o finansach publicznych z 2005 r. w zakresie funkcjonowania administracji proceduralnej.
3. Obowiązki i zadania wójta (burmistrza, przewodniczącego zarządu) i dyrektorów jednostek organizacyjnych wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej.
4. Zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej wydanych przez Ministra Finansów.
a) zadania wynikające z realizacji pierwszego poziomu kontroli zarządczej,
b) zadania wynikające z drugiego poziomu kontroli zarządczej,
5. Kontrola zarządcza - jako system działalności jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego dla zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego.
6. Narzędzia kontroli zarządczej.
7. Procedury jako narzędzia kontroli zarządczej wynikające z ustaw o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i standardów kontroli zarządczej.
8. Projekt zarządzenia wewnętrznego w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej.
9. Projekt zarządzenia w sprawie składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych w ramach pierwszego poziomu kontroli zarządczej.
10. Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej (nowe wytyczne obowiązujące od września 2011r.)- różnorodność metod zarządzania ryzykiem.
11. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna (finansowa) a kontrola zarządcza.
12. Źródła oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.
13. Kontrole instytucjonalne i najczęściej popełniane błędy w zakresie kontroli zarządczej według instytucji kontroli zewnętrznej (NIK, RIO).
14. Odpowiedzialność związana z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych - omówienie zmian do ustawy.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.