Logo

Kurs: Animator czasu wolnego

Dostępne terminy i lokalizacje

  • Miejsce: Lublin

    Zapisy: Prosimy o kontakt telefoniczny

    Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 200,00zł(250,00zł z VAT)

Czas trwania: 6h

Kategoria: Inne

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do studentów pedagogiki, turystyki i wychowania fizycznego, nauczycieli przedszkoli, szkół, gimnazjów i żłobków, wychowawców, pedagogów, konferansjerów.

Cele i korzyści ze szkolenia

Zapoznanie uczestników z metodami pracy w działaniach kulturalnych z różnymi grupami wiekowymi, językowymi i kulturowymi. Nabycie umiejętności angażowania grup społecznych w działania projektowe. Celem programu jest przygotowanie animatorów turystyki i rekreacji do twórczego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu.

Tematyka

1. Animacja czasu wolnego - wprowadzenie teoretyczne
2. Tańce animacyjne
3. Animacja sportowa
4. Praca z mikrofonem
5. PR w pracy animatora czasu wolnego
6. Autoprezentacja warsztaty

7. Animacja dzieci i młodzieży
8. Trening antystresowy w zawodzie animatora

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.