Logo

Kurs: Archiwista 1 stopnia

Dostępne terminy i lokalizacje

  • Miejsce: Lublin

    Zapisy: Prosimy o kontakt telefoniczny

    Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 1 000,00zł(1 230,00zł z VAT)

Czas trwania: 40h

Kategoria: Administracyjno-biurowe

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Cena obejmuje

  • Udział w kursie,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Serwis kawowy,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które planują pracę w archiwum zakładowym, dla pracownikówadministracyjnych niższego i średniego stopnia, dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwówzakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur itp.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy referenta kancelaryjnego i archiwisty zakładowego.

Tematyka

1. Miejsce archiwów zakładowych w strukturze archiwów polskich i ich podstawowe zadania
2. Współczesna kancelaria i zarządzanie dokumentacją
3. Prawne podstawy postępowania z dokumentacją
4. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego. Systematyzacja akt w archiwum zakładowym
5. Metodyka porządkowania akt w archiwum zakładowym
6. Brakowanie akt w archiwum zakładowym. Przekazywanie akt do Archiwum Państwowego, nadzór ze strony AP
7. Postępowanie z dokumentacją osobową
8. Prowadzenie dokumentacji technicznej w archiwum zakładowym
9. Tworzenie wykazów akt

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.