Logo

Kurs: Budowanie poczucia wartości u dzieci opuszczonych

Dostępne terminy i lokalizacje

  • Miejsce: Lublin

    Zapisy: Prosimy o kontakt telefoniczny

    Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 520,00zł(639,60zł z VAT)

Czas trwania: 40h

Kategoria: Umiejętności osobiste

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- Udział w kursie,
- Materiały szkoleniowe,
- Serwis kawowy,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dla kogo?

Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka oraz ich opiekunowie i wychowawcy.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem warsztatów jest uzyskanie wsparcia emocjonalnego oraz budowanie poczucia własnej wartości i przynależności dzieci opuszczonych, pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Tematyka

1. Radzenie sobie ze stratą
2. Budowanie poczucia przynależności
3. Kształtowanie wzorców
4. Pomoc dziecku w powrocie do rodziny - naturalnej/zastępczej/adopcyjnej
5. Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla osób z doświadczeniem zaniedbania, przemocy
i straty

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.