Logo

Usługi rachunkowe

Obserwując skalę problemów z jakimi zmagają się przedsiębiorcy na zdecydowanietrudniejszym rynku, widząc konieczność szukania w warunkach kryzysowych oszczędności, proponujemy Państwu:

 • usługi księgowo-podatkowe,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • pomoc w załatwieniu formalności związanych z założeniem,prowadzeniem lub likwidacją firmy.
Przekazanie nam prowadzenia spraw księgowych, pozwoli na zmniejszenie zatrudnienia, co może mieć duże znaczenie w przypadku bariery zatrudnieniowej pozwalającej na zakwalifikowanie firmy do małych i średnich przedsiębiorstw.
Usługi księgowe, które oferujemy są wykonywane przez pracowników z kilkunastoletnim doświadczeniem potwierdzonym certyfikatem upoważniającym do usługowego prowadzenia rachunkowości, wydanym przez Ministerstwo Finansów.
Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzoną działalnością.

Dla spółek prawa handlowego oferujemy:

 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie polityki rachunkowości,
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach handlowych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie odpisów amortyzacji,
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS,
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz deklaracji PIT, rozliczenia z ZUS,
 • Bieżący monitoring płatności oraz sporządzanie przelewów,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT,
 • Sporządzanie przelewów do ZUS i Urzędów Skarbowych,
 • Opracowywanie wniosków kredytowych,
 • Przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych w Sądzie Rejestrowym,
 • Reprezentowanie podatnika przed służbami kontrolno-skarbowymi.
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą oferujemy:
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w tym: ewidencja dokumentów zakupu i
 • sprzedaży oraz ewidencja dokumentów wewnętrznych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz tabel amortyzacyjnych,
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,
 • Sporządzanie przelewów na wymagane płatności dla ZUS i Urzędów Skarbowych,
 • Roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie ewidencji podatkowych,
 • Fakturowanie sprzedaży,
 • Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej,
 • Deklaracje PIT i rozliczenie z ZUS.
W zależności od potrzeb możemy wykonywać również częściową obsługę księgową, polegającą na sporządzaniu rejestrów dla potrzeb rozliczania podatku VAT lub sporządzanie list płac.
Usługi księgowe prowadzimy przy pomocy sprawdzonego nowoczesnego zintegrowanego programu, co jest szczególnie korzystne dla małych firm, nie mających możliwości zakupu drogich programów księgowych.
Współpracujemy z biegłymi rewidentami , oraz biurami prawnymi, co umożliwia nam zapewnienie kompleksowej obsługi firmy.
Cena za nasze usługi zależna jest od rodzaju firmy, ilości dokumentów oraz w przypadku obsługi kadrowo-płacowej od ilości zatrudnionych pracowników.
Przekazanie w nasze ręce obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej, uwolni Państwa od dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem specjalistów w poszczególnych dziedzinach, co w konsekwencji doprowadzi do oszczędności.
Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej obsługi.

Załączniki:

Data udostępnienia: 2012-06-11 | Wyświetleń strony: 10835