Logo

VOCATIONAL PLACEMENT. Program stażowy u pracodawców dla uczniów ZSP w Parczewie

KAPITAL_LUDZKI

parczew

logo male

logo_ueefs_prawastrona

Partnerstwo PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie wraz z Powiatem Parczewskim rozpoczyna od 01.04.2014 roku realizację projektu pt.: VOCATIONAL PLACEMENT. Program stażowy u pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt jest skierowany do 300 uczniów (225M i 75K) ZSP im. Stanisława Staszica w Parczewie z:

Technikum Samochodowego, Technikum Fryzjerskiego, Technikum Gastronomicznego i Technikum Informatycznego.

W ramach projektu przewidziano minmum 150 godzinne płatne staże dla uczniów wraz ze zwrotem kosztów dojazdów oraz materiałami. Natomiast dla pracodawców przewidziano refundację kosztów oddelegowania pracowników do opieki nad stażystami. A dla szkół biorących udział w projekcie - wyposażenie warsztatów i pracowni szkolnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są pod numerem telefonu 81 534 35 50.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne dla uczniów i pracodawców.

Załączniki:

Data udostępnienia: 2014-03-19 | Wyświetleń strony: 9967