Logo

Wyszukiwanie zaawansowane

Podstawowe informacje na temat wyszukiwarki:

  • Wielkość liter nie ma znaczenia.
  • Przy wyszukiwaniu brane pod uwagę są tylko słowa o długości co najmniej czterech znaków.
  • Aby wyszukać słowa w różnych odmianach dodaj znak * na końcu słowa. Np. umow* uwzględni w wynikach wyszukiwania słowa: umowa, umów, umową, itd.
  • Stosując znak + przed słowem, np. +umowa wskazujesz wyszukiwarce, że musi być ono obecne w wynikach wyszukiwania.
  • Stosując znak - przed słowem, np. -umowa wskazujesz wyszukiwarce, że NIE może być ono obecne w wynikach wyszukiwania.
  • Zwrot ujęty w podwójne cudzysłowy powoduje dopasowanie tylko wyników, które zawierają ten zwrot dokładnie w tej formie, w jakiej został napisany, np. "umowa o pracę".