Logo

Zapytania ofertowe i zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert - doradca zawodowy

Lublin 02 październik 2017r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na cykl spotkań z doradcą zawodowym dla grupy ok. 20 osób w terminie od 11.X.2017r. Do 31.X.2018r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na potrzeby przeprowadzenia cyklu spotkań z doradca zawodowym w celu przygotowania indywidualnych planów działania (IPD) w wymiarze 6 godzin zegarowych dla każdego uczestnika. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od 11.X.2017r. Do 31.X.2018r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) na terenie województwa lubelskiego. Miejsce realizacji zostanie szczegółowo wskazane po podpisaniu umowy.

Warunki jakie powinien spełniać doradca:

  1. Wymagany termin dostępności od 11. X. 2017r. Do 31.X.2018r.
  2. Harmonogram zajęć w dni robocze jak i w weekendy w godz. od 8.00 do 20.00
  3. Życiorys (załącznik nr 2) oraz potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.
  4. Doświadczenie zawodowe minimum 2 letnie na stanowisku doradcy zawodowego lub 200 godzin udokumentowane referencjami lub zaświadczeniami.
  5. Łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizacje wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Wykonawca sporządzi protokół wskazujący prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencje godzin w danym miesiącu kalendarzowym.

Cena za w/w pozycję powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą stawkę za 1 godzinę zegarową doradztwa zawodowego spełniające w/w wymagania na załączonym formularzu (załącznik nr 1).

Ilość uczestników szkolenia: każda grupa liczyć będzie max. 20 osób / liczba godzin dla jednego uczestnika wynosi 6 godzin zegarowych.

Termin realizacji zamówienia: 11.X.2017r. Do 31.X.2018r.

Warunki płatności: przelew na konto po przedłożeniu faktury/rachunku. Zamawiający, będący realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Inu Europejskiej, zastrzega sobie, że terminowe wypłacenie należności jest uzależnione od posiadania środków finansowych przykazywanych na realizację projektu przez Instytucje Zarządzająca. Wykonawca za niedotrzymanie terminu płatności, z powodu o którym mowa wyżej, nie może żądać odszkodowania lub odsetek.

Sposób przygotowania oferty: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim w biurze projektu: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. 20-029 Lublin ul. Grottgera 10/6

lub na adres mail: info@epe.edu.pl z dopiskiem oferta-doradca zawodowy.

Termin składania oferty: 10.X.2017r.

Informacja o wybranym wykonawcy - Ewa Nowak i Paweł Sawicki

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-10-02 

Zapytanie ofertowe - wynajem sal szkoleniowych Hrubieszów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej dla grupy ok. 20 osób w terminie od VII.2017r. do IX.2017r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia/ poradnictwa zawodowego. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od VII.2017r. do IX.2017r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) w Hrubieszowie.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-07-25 

Zapytanie ofertowe - Doradca Zawodowy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na cykl spotkań z doradcą zawodowym dla grupy ok. 20 osób w terminie od VII.2017r. do IX.2017r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-07-03 

Zapytanie ofertowe - wynajem sal szkoleniowych Gościeradów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej dla grupy ok. 20 osób w terminie od VII.2017r. do IX.2017r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia/ poradnictwa zawodowego. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od VII.2017r. do IX.2017r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) w Gościeradowie.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-07-01 

Zapytanie ofertowe - wynajem sal szkoleniowych Chełm

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej dla grupy ok. 20 osób w terminie od VII.2017r. do IX.2017r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia/ poradnictwa zawodowego. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od VII.2017r. do IX.2017r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) w Chełmie.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-07-01 

USŁUGI W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie wraz z partnerami

Poszukuje 3 MIESZKAŃ NA WYNAJEM

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-10-07 

Zapytanie Ofertowe - Mentor Usamodzielnienia

Poszukujemy osób do pełnienia funkcji Mentora Usamodzielnienia - szczegóły w Ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-07-26 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – wynajem sal szkoleniowych, catering i zakwaterowanie w Poniatowej lub max 20 km od Poniatowej

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, catering i zakwaterowanie w Poniatowej lub max 20 km od Poniatowej, w ramach projektu NATURAL GREEN MARKETING. Szkolenia i doradztwo z zakresu marketingu ekologicznego, kreowania wize...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-11-28 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – wynajem sal szkoleniowych, catering i zakwaterowanie w Nałęczowie

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, catering i zakwaterowanie w Nałęczowie, w ramach projektu NATURAL GREEN MARKETING. Szkolenia i doradztwo z zakresu marketingu ekologicznego, kreowania wizerunku i marki MMŚP branż Nat...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-11-28 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – wynajem sal szkoleniowych, catering i zakwaterowanie w Nałęczowie

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, catering i zakwaterowanie w Nałęczowie, w ramach projektu NATURAL GREEN MARKETING. Szkolenia i doradztwo z zakresu marketingu ekologicznego, kreowania wizerunku i marki MMŚP branż Nat...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-11-28 

12 [3] 456789

Data udostępnienia: 2012-06-20 | Wyświetleń strony: 142260