Logo

Zapytania ofertowe i zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe na stanowisko Doradców

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o. o. w Lublinie zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradców, w ramach projektu pt.: NATURAL GREEN MARKETING. Szkolenia i doradztwo z zakresu marketingu ekologicznego, kreowania wizerunku i marki MMŚP branż Natural Organic Products wspieraj...

Postępowanie odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności i dotyczy projektu pt.: NATURAL GREEN MARKETING. Szkolenia i doradztwo z zakresu marketingu ekologicznego, kreowania wizerunku i marki MMŚP branż Natural Organic Products wspierające wdrażanie eko innowacji, współfinansowanego ze środków Unii...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-07-10 

Wyniki postępowania na napisanie scenariuszy filmów

W dniu03.07.2014 o godzinie 15.00Zamawiający Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowedotyczącego uczestnictwa w zespole eksperckim opracowującym scenariusze do filmówramach projektuNCA n...

Wybrano następujących wykonawców:

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-07-08 

Wyniki postępowania na reżyserię filmów

W dniu 03.07.2014 o godzinie 15.00 Zamawiający Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczącego reżyserii filmów (CPV: 92.31.22.50 Usługi świadczone indywidualnie przez autorów) rama...

Imię Nazwisko Stanowisko liczba punktów Wynik oceny Krzysztof Leśniewski reżyser 93,08 pozytywna Artur Brzozowski reżyser 80 pozytywna

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-07-08 

Zapytanie ofertowe na produkcję filmów 1/2014/SiZ - wyjaśnienie

Informujemy, iż w Zaproszeniu do złożenia ofert dotyczących nagrania i produkcji filmów edukacyjnych (1/2014/SiZ) znajduje się błędnie podana data terminu złożenia ofert.

Właściwy termin złożenia ofert upływa 17.07.2014 godz. 15.00

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-07-03 | Ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 

Zapytanie ofertowe na produkcję filmów 1/2014/SiZ

Numer sprawy 1/2014/SiZ

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-07-02 

Wyniki postępowania nr 3/2014

W dniu 27.06.2014 o godzinie 12.00 Zamawiający Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2014 dotyczącego opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu pro...

6. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert:

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-07-01 

Zapytanie ofertowe na napisanie scenariuszy do filmów

Zaproszenie do złożenia ofertydotyczącego napisania scenariuszy filmów

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-06-16 

Zapytanie ofertowe na reżyserię filmów

Zaproszenie do złożenia ofertydotyczącego reżyserii filmów (CPV: 92.31.22.50 Usługi świadczone indywidualnie przez autorów)

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-06-16 

Zaproszenie ofertowe - nabór ekspertów

Zaproszenie do złożenia ofertydotyczącego opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu projektu edukacyjnegoskierowane do ekspertów (CPV: 73000000-2 - Usługi badawczei eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze)

Zgodnie z zasadą przejrzystości i efektywności wydatkowania środków oraz równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-06-10 

Wyniki postępowania nr 2/2014

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2014

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-05-29 

12345 [6] 789

Data udostępnienia: 2012-06-20 | Wyświetleń strony: 142263