Logo

Zapytania ofertowe i zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe na produkcję filmów 1/2014/SiZ

Numer sprawy 1/2014/SiZ

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-07-02 

Wyniki postępowania nr 3/2014

W dniu 27.06.2014 o godzinie 12.00 Zamawiający Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2014 dotyczącego opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu pro...

6. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert:

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-07-01 

Zapytanie ofertowe na napisanie scenariuszy do filmów

Zaproszenie do złożenia ofertydotyczącego napisania scenariuszy filmów

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-06-16 

Zapytanie ofertowe na reżyserię filmów

Zaproszenie do złożenia ofertydotyczącego reżyserii filmów (CPV: 92.31.22.50 Usługi świadczone indywidualnie przez autorów)

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-06-16 

Zaproszenie ofertowe - nabór ekspertów

Zaproszenie do złożenia ofertydotyczącego opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu projektu edukacyjnegoskierowane do ekspertów (CPV: 73000000-2 - Usługi badawczei eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze)

Zgodnie z zasadą przejrzystości i efektywności wydatkowania środków oraz równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-06-10 

Wyniki postępowania nr 2/2014

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2014

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-05-29 

Informacja o wynikach postępowania nr 1/2014 na ekspertów do opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego o metodę projektu

W dniu 09.05.2014 o godzinie 15.00 Zamawiający Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczącego opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu pro...

a) na stanowisko : Psycholog/Psycholożka

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-05-14 

Zapytanie ofertowe nr 2 na stanowisko Eksperta opracowującego program nauczania w klasach I-III SP

Lublin, dnia 12.05.2014 r. Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącego opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu projektu edukacyjnegoskierowane do ekspertów (CPV: 73000000-2 - Usługi badawczei eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze) Zgodnie z zasadą pr...

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Prace zespołów ekspertów będą prowadzone w okresie: 02.05.2014 - 30. 08.2014 Przewiduje się w w/w okresie 6 spotkań wspólnych wszystkich czterech zespołów eksperckich po co najmniej 6 godzin każde, oraz 18 spotkań (łącznie) każdego z zespołów oddzielnie trwające po ...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-05-12 

Przedłużenie terminu składania ofert na ekspertów

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

informuje, iż wydłuża termin składania ofert dotyczących opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu projektu edukacyjnego skierowane do ekspertów do dnia 06.05.2014 godz. 15.00.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-04-25 

12345 [6] 78

Data udostępnienia: 2012-06-20 | Wyświetleń strony: 129195

Kalendarz szkoleń