Logo

Zapytania ofertowe i zaproszenia do składania ofert

Informacja o wynikach postępowania nr 1/2014 na ekspertów do opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego o metodę projektu

W dniu 09.05.2014 o godzinie 15.00 Zamawiający Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczącego opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu pro...

a) na stanowisko : Psycholog/Psycholożka

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-05-14 

Zapytanie ofertowe nr 2 na stanowisko Eksperta opracowującego program nauczania w klasach I-III SP

Lublin, dnia 12.05.2014 r. Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącego opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu projektu edukacyjnegoskierowane do ekspertów (CPV: 73000000-2 - Usługi badawczei eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze) Zgodnie z zasadą pr...

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Prace zespołów ekspertów będą prowadzone w okresie: 02.05.2014 - 30. 08.2014 Przewiduje się w w/w okresie 6 spotkań wspólnych wszystkich czterech zespołów eksperckich po co najmniej 6 godzin każde, oraz 18 spotkań (łącznie) każdego z zespołów oddzielnie trwające po ...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-05-12 

Przedłużenie terminu składania ofert na ekspertów

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

informuje, iż wydłuża termin składania ofert dotyczących opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu projektu edukacyjnego skierowane do ekspertów do dnia 06.05.2014 godz. 15.00.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-04-25 

Poszukiwani eksperci do stworzenia programu nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej - Lublin

Zaproszenie do złożenia ofertydotyczącego opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu projektu edukacyjnegoskierowane do ekspertów (CPV: 73000000-2 - Usługi badawczei eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze). Zgodnie z zasadą przejrzystości i efektywności...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-04-16 

Zapytanie ofertowe na stanowisko Eksperta opracowującego program nauczania w klasach I-III SP

Zaproszenie do złożenia ofertydotyczącego opracowania programu nauczania w klasach I-III opartego na wykorzystaniu projektu edukacyjnegoskierowane do ekspertów (CPV: 73000000-2 - Usługi badawczei eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze)

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-04-15 

Zapytanie ofertowe na stanowisko Koordynator Makroregionalny

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na stanowisko Koordynatora Makroregionalnego, w ramach projektu NATURAL GREEN MARKETING. Szkolenia i doradztwo z zakresu marketingu ekologicznego, kreowania wizerunku i marki MMŚP branż Natural Organic Products ws...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-01-13 

Zapytanie ofertowe na stanowisko Supervisor merytoryczny

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na stanowisko Supervisora Merytorycznego, w ramach projektu NATURAL GREEN MARKETING. Szkolenia i doradztwo z zakresu marketingu ekologicznego, kreowania wizerunku i marki MMŚP branż Natural Organic Products wspier...

Postępowanie odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności i dotyczy projektu NATURAL GREEN MARKETING. Szkolenia i doradztwo z zakresu marketingu ekologicznego, kreowania wizerunku i marki MMŚP branż Natural Organic Products wspierające wdrażanie eko innowacji, współfinansowanego ze środków Unii Euro...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-01-13 

Zapytanie ofertowe na usługę audytu projektu "Mamo, tato co wy na to? - innowacyjny program wychowania przedszkolnego"

Zapraszamy do składania ofert na dotyczących przeprowadzenia audyt projektu Mamo, tato co wy na to? innowacyjny model wychowania przedszkolnego

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-03-07 

Wyniki postępowania 1/2013 na ekspertów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z OCENY OFERT

DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA INTERDYSCYPLINARNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ZAKTESU PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKONOMII W PRAKTYCE SKIEROWANEGO DO EKSPERTÓW (CPV: 73000000-2- USŁUGI BADAWCZE I EKSPERYMENTALNO ROZWOJOWE ORAZ POKREWNE USŁUGI DORADCZE)

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-01-30 

123456 [7] 89

Data udostępnienia: 2012-06-20 | Wyświetleń strony: 142264