Logo

Szkolenie: Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 620,00zł(762,60zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cele i korzyści ze szkolenia

Poznanie istoty i roli kontroli zarządczej oraz różnych wariantów funkcjonowania kontroli zarządczej, praktyczne przygotowanie do wypełniania obowiązków związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej zgodnie z wymogami standardów.

Tematyka

1. Podstawy kontroli zarządczej

- Geneza i istota kontroli zarządczej (definicja, cele)

- Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą a kontrolą finansową

- Podstawy prawne wprowadzania kontroli zarządczej

- Nowe obowiązki w zakresie kontroli zarządczej wynikające z ustawy o finansach publicznych

- Poziomy kontroli zarządczej

- Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskutek niewykonania obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

2. Standardy kontroli zarządczej

- Standardy kontroli COSOI i COSOII

- Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych wydane przez Ministra Finansów:

- Środowisko wewnętrzne

- Cele i zarządzanie ryzykiem

- Mechanizmy kontroli

- Informacja i komunikacja

- Monitorowanie i ocena

- Wytyczne w sprawie stosowania Standardów kontroli zarządczej

3. Wdrożenie kontroli zarządczej

- Budowa systemu kontroli zarządczej w jednostce.

- Praktyczne przykłady wdrażania różnych wariantów systemu kontroli zarządczej

- Metody wyznaczania celów i zadań jednostki

- Określanie mierników stopnia realizacji celów jednostki

- Przygotowanie rocznego planu działalności

- Realizacja rocznego planu działalności - zarządzanie celami jednostki na poszczególnych szczeblach zarządzania jednostką.

- Zakres i sposób przygotowywania sprawozdania z realizacji rocznego planu działalności.

- Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce źródła zapewnienia.

- Rola i odpowiedzialność kierownictwa i pracowników w systemie kontroli zarządczej

4. Zarządzanie ryzykiem

- Wyznaczanie i monitorowanie celów i zadań jednostki jako główny element kontroli zarządczej (ustalanie mierników)

- Identyfikacja ryzyka (rejestr ryzyka)

- Ocena ryzyka ( techniki oceny, ustalanie prawdopodobieństwa i wpływu)

- Reakcja na ryzyko

- Przykładowe mechanizmy kontroli

- Ćwiczenia praktyczne z zarządzania ryzykiem

5. Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej

- Źródła uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

- Rola komórek kontroli w systemie kontroli zarządczej

- Rola audytu w systemie kontroli zarządczej

- Samoocena kontroli zarządczej - ćwiczenia praktyczne

- Najczęściej popełniane błędy w zakresie kontroli zarządczej

6. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej

- Procedury kontroli zarządczej - projekt zarządzenia wewnętrznego

- Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania

- Rejestr ryzyka

- Dokumentacja samooceny kontroli zarządczej

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.