Logo

"NCA – new competence and ability" - narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych

KAPITAL_LUDZKI 228x110px

logo_ueefs_lewastrona 200x101px
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie wraz z Partnerem Zakładem Pomocy Szkole Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu w ramach Działania 3.4.3 POKL pt.

NCA NEW COMPETENCE AND ABILITY - NARZĘDZIA I MATERIAŁY METODYCZNE DO BADANIA KOMPETENCJI I ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

Celem projektu jest poszerzenie oferty ogólnodostępnych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych o narzędzia i materiały służące procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zaw. osób dorosłych.

W ramach projektu powstaną:

1) MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE:
A) krótkie 10 minutowe filmy (194 szt. bez zawodów: plastyk, bibliotekarz, aktor cyrkowy, aktor scen muzycznych, muzyk, tancerz, animator kultury) wg. nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Koncepcja materiałów oparta będzie o Teorię Predigera i Vansickle'a z American College Testing (ACT)
B) program komputerowy (Mapa Kwalifikacji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery)wraz z suplementem w odniesieniu do kształcenia na rynku EU.
2) Materiały/narzędzia służące diagnozowaniu/bilansowaniu kompetencji osób dorosłych:
Oparte o teorię Predigera i Vansickle'a i Savickasa.
Proces diagnozy/bilansowania (Teczka doradcy) składać się będzie z:
a) rozmowy indywidualnej opartej na koncepcji Carla Rogersa (scenariusze rozmowy, zestawy pytań, karty doradcze) (etap wstępny)
b) testów diagnozujących poziom edukacyjny, testów kompetencji zawodowych i zainteresowań osób dorosłych (etap badawczy)
c) udzieleniu informacji na temat siebie i własnej kariery (e. wniosków) - Karta Kompetencji
Wynik składał się będzie z - podsumowania posiadanych kompetencji wraz z grupą zawodów, listą kierunków kształcenia (w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych/pozaszkolnych form kształcenia), łącznie z liczbą lat oraz koniecznym poziomem umiejętności wraz z opisem aktywności zawodowej w kontekście sytuacji na rynku pracy na poziomie krajowym i europejskim. Dodatkowo wyniki zostaną ujęte w portfolio (papierowe i elektroniczne) Informacje uzyskane podczas bilansu/diagnozy powiązanym zostaną z suplementem Europass. Stworzony zostanie poradnik dla osoby diagnozowanej i doradcy/diagnosty.
  • AKTUALNOŚCI

Zakończenie rekrutacji dla doradców zawodowych w Kielcach

Informujemy, iż rekrutacja na szkolenie w Kielcach dla doradców zawodowych w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL została zakończona. Osoby, któ...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-02 

Szkolenia w ramach projektu pt.: „NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY” – narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie wraz z Partnerem Zakładem Pomocy Szkole Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne o badania kompetencji i zainteresowań zawodowych ...

W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne szkolenia w zakresie wykorzystania nowo opracowanych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych służących procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-12-02 

Casting na aktorów

W związku z realizacją projektuNCA new competence and ability narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań osób dorosłych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie ucz...

Zaprasza do udziału w castingu na aktorów,mających zagrać w 194 filmach edukacyjnych prezentujących każdy z zawodów opisanych w rozporządzeniuwedług nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (oprócz zawodów: plastyk, bibliotekarz, aktor cyrkowy, aktor scen muzycznych, muzyk, tancerz, animato...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-10-27 

Pierwsze klapsy na planie filmowym

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się pierwsze plany filmowe związane z realizacją 193 filmów dotyczących zawodów w szkolnictwie zawodowym.

W pierwszej kolejności były to kelner oraz kucharz.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-08-19 

CASTING na aktorów

W związku z realizacją projektu NCA new competence and ability narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań osób dorosłych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uc...

Zaprasza do udziału w castingu na aktorów, mających zagrać w 193 filmach edukacyjnych prezentujących każdy z zawodów opisanych w rozporządzeniuwedług nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (oprócz zawodów: plastyk, bibliotekarz, aktor cyrkowy, aktor scen muzycznych, muzyk, tancerz, animat...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-08-08 

12345 [6]

Załączniki:

Data udostępnienia: 2014-04-15 | Wyświetleń strony: 26897